Dostawa


Regulamin dostaw w sklepie internetowym

Zamówienia i płatności:

  • Klient może składać zamówienia przez stronę internetową sklepu.
  • Zamówienie jest ważne po dokonaniu płatności.
  • Akceptujemy różne metody płatności, takie jak karty kredytowe, przelewy bankowe, płatności elektroniczne itp.

Dostępność produktów:

  • Sklep zapewnia, że wszystkie produkty są dostępne w momencie składania zamówienia, chyba że zaznaczono inaczej.
  • W przypadku, gdy dany produkt nie jest dostępny, sklep powiadomi klienta i zaoferuje alternatywną opcję lub możliwość zwrotu pieniędzy.

Dostawa cyfrowych produktów:

  • Po dokonaniu płatności za kursy online lub przedmioty cyfrowe, klient otrzyma link do pobrania lub dostęp do materiałów na swoje konto w sklepie.
  • Linki do pobrania i instrukcje będą wysyłane na adres e-mail podany przez klienta podczas składania zamówienia.

Ograniczenia odpowiedzialności:

  • Sklep nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użytkowania zakupionych produktów.
  • Sklep nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne związane z dostarczeniem cyfrowych produktów, takie jak problemy z pobieraniem, utratą danych, itp.